Categories
ଆଜିର ଖବର ଜାତୀୟ ଖବର ଜୀବନ ଶୈଳୀ

ଅନଲାଇନ୍ ଡେଟିଂ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କି?: ସାଥୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଉପରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆମ ଦୁନିଆକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଆଜିର ସମୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢିବା ଏବଂ ଖରାପ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଡେଟିଂ ଆପ୍ ବଜାରକୁ ଆସିଛି।

ଏହି ଡେଟିଂ ଆପ୍ସର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ସେଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ସତ ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ।

ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଡେଟିଂ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରିବେ।

ସେହି ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ହେଲା-

୧- ଭିଡିଓ ମିଟିଂ ପରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି: ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ଡେଟିଂ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାହାକୁ ଭେଟନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନୂତନ ଆଶା ମନରେ ସଂଚାର ହୁଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ଲୋକ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଦୁହେଁ ସାକ୍ଷାତ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଭିଡିଓ କଲ କରିପାରିବେ। ଏହା ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଏହି ଭିଡିଓ କଲ୍ ପରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରିବେ।

୨- ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣନ୍ତୁ: ଜୀବନରେ ଅନେକ ଥର ଏହା ଘଟେ ଯେ, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହିପରି, ନିଜ ଭାବନାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଜାଣିବା ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରିବ।

୩- ପରସ୍ପର ଉପରେ ଭରଷା ଆସିଲେ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଭରଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଡେଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହା କରିବା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ପରସ୍ପରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ ସେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ।

Categories
ଆଜିର ଖବର ଜାତୀୟ ଖବର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ରାଜ୍ୟ ଖବର

ଅନଲାଇନ୍ ଡେଟିଂ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କି?: ସାଥୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆମ ଦୁନିଆକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଆଜିର ସମୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢିବା ଏବଂ ଖରାପ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଡେଟିଂ ଆପ୍ ବଜାରକୁ ଆସିଛି।

ଏହି ଡେଟିଂ ଆପ୍ସର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ସେଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ସତ ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ।

ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଡେଟିଂ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରିବେ।

ସେହି ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ହେଲା-

୧- ଭିଡିଓ ମିଟିଂ ପରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି: ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ଡେଟିଂ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାହାକୁ ଭେଟନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନୂତନ ଆଶା ମନରେ ସଂଚାର ହୁଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ଲୋକ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଦୁହେଁ ସାକ୍ଷାତ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଭିଡିଓ କଲ କରିପାରିବେ। ଏହା ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଏହି ଭିଡିଓ କଲ୍ ପରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରିବେ।

୨- ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣନ୍ତୁ: ଜୀବନରେ ଅନେକ ଥର ଏହା ଘଟେ ଯେ, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହିପରି, ନିଜ ଭାବନାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଜାଣିବା ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରିବ।

୩- ପରସ୍ପର ଉପରେ ଭରଷା ଆସିଲେ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଭରଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଡେଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହା କରିବା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ପରସ୍ପରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ ସେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ।