ଆପଣ ଦିନକୁ ୪ କପରୁ ଅଧିକ ଚା’ ପିଉଛନ୍ତି କି?, ହୋଇଯା’ନ୍ତୁ ସତର୍କ, ନଚେତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡିପାରେ ପ୍ରଭାବ

Published: Nov 25, 2021, 3:36 pm IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚା’ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏକ କପ ଚା ’ସହିତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଦିନସାରା ଥକାପଣ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଦିନକୁ ଅନେକ ଥର ଚା ’ପିଅନ୍ତି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ମନ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସତେଜ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରେ। ଅନ୍ୟ ପଟେ, ଯେଉଁମାନେ ଚା’ ପିଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଚା’ ପିଇବା ପାଇଁ ଏକ ବାହାନା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଚା ’ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପିଇବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଚା’ ପିଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅଧିକ ଚା’ ପିଇବାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ’ଣ?

ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ଚା ପିଇବା ଉଚିତ୍?:

ଏକ କପ୍ ଚା’ରେ କଫିନ୍ ର ପରିମାଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ଚା’ ପତ୍ରର ପ୍ରକାର ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଏକ କପ୍ ଚା’ରେ କଫିନ୍ ପରିମାଣ ୬୦ ମିଗ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୩ କପରୁ ଅଧିକ ଚା ’ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ଆଇରନ୍ ଅବଶୋଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରେ- ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚା’ ପିଇବା ଦ୍ଵାରା ଚା’ରେ ମିଳୁଥିବା ଟେନିନ୍ ଶରୀରର ଆଇରନ ଶୋଷିବା କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଏହିପରି, ଏହା ଶାକାହାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଇରନ ଅଭାବର କାରଣ ହୋଇପାରେ।

ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା- ଚା’ରେ ଅନେକ କଫିନ୍ ଥାଏ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଧିକ ଚା ’ଖାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଘଟେ। ଏଥି ସହିତ, ଚା’ର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇପାରେ।

ହୃଦଘାତ- ଅତ୍ୟଧିକ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏସିଡ୍ ରିଫ୍ଲକ୍ସର ସମସ୍ୟା ବଢିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ ହୃଦଘାତରେ ପୀଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।

Related posts