ପୁଣି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ବର୍ବରତା, ଗୁଳି କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ କଲେ ହତ୍ୟା

Published: Jun 2, 2022, 12:38 pm IST

ଶ୍ରୀନଗର: ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କୁଲଗାମରେ ଏକ ବର୍ବରତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଉପତ୍ୟକାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅପରେସନରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ନାମ ବିଜୟ କୁମାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୃତ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

Related posts